LAST ITEMS SALE - up to 50% OFF

Confidentialitatea datelor

https://adrianvele.com/ respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor;
https://adrianvele.com/ nu divulgă și nu transmite unor terțe părți datele și informațiile despre clienții/colaboratorii/furnizorii din bazele sale de date. 

Care sunt drepturile dumneavoastră ?Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să va opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugăm să ne contactați la contact.adrianvele@gmail.com. 

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail contact.adrianvele@gmail.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătură cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. 

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere.